Όχι.

Η θεραπεία είναι προσαρμοσμένη σε κάθε ασθενή ανάλογα με την ηλικία, τη φυσική κατάστασή του και το επιθυμητό επίπεδο υγείας.

Είναι μοναδική και εξατομικευμένη.