Το ιδανικό και επιθυμητό για έναν ασθενή είναι να καλύπτεται ολικά από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Όμως  η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και γι’ αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε το κίνητρο του κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας να αποφασίζουν για την υγεία μας!

Μαθαίνουμε πως θα λάβουμε φυσικοθεραπευτική φροντίδα προσιτή για όλους!