Τα οστά κάθε άρθρωσης στην σπονδυλική στήλη χωρίζονται με λιπαντικά υγρά.

Κάποιες τεχνικές μπορεί να προκαλέσουν ήχο, όταν τα αέρια και υγρά στοιχεία της άρθρωσης μετακινηθούν.

Ο ήχος όμως δεν επιβεβαιώνει την ποιότητα ή την αξία της κινητοποίησης.