Πρόκειται για ένα γρήγορο σπρώξιμο που βοηθά την κινητικότητα της άρθρωσης.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κινητοποιήσουμε μια άρθρωση, όπως τα χέρια, εξειδικευμένα όργανα, το κρεβάτι θεραπείας ή η δύναμη της βαρύτητας.