Συνήθως η ανακούφιση επέρχεται με το πέρας μια συνεδρίας, ενώ μερικοί ασθενείς χρειάζονται περισσότερες συνεδρίες σε διάστημα μιας ή και περισσότερων εβδομάδων.