Η φυσικοθεραπεία δουλεύει με την αυτοθεραπεία και την αυτορρύθμιση του ανθρώπινου οργανισμού.

Εκατομμύρια εντολές ρέουν από τον εγκέφαλο μέσω της σπονδυλικής στήλης σε κάθε όργανο και ιστό, αλλά και αντίστροφα, σήματα στέλνονται πίσω στον εγκέφαλο, που επιβεβαιώνουν την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Γι’ αυτό, μη σωστή κίνηση ή θέση των κινούμενων οστών, όπως τη σπονδυλικής στήλης (υπεξάθρημα), μπορεί να επηρεάσει την ζωτικής σημασίας ανταλλαγή μηνυμάτων, ερεθίζοντας τα νεύρα και θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία οργάνων και ιστών.

Συγκεκριμένες προσαρμογές στην σπονδυλική στήλη αποκαθιστούν την επικοινωνία εγκέφαλου και σώματος.

Έτσι επανέρχεται η υγεία με την βελτίωση του νευρικού ελέγχου του σώματος.