Όχι.

Οι φυσικοθεραπευτές δεν χορηγούν φάρμακα αλλά βασίζονται σε φυσικές μεθόδους θεραπείας.