Όχι.

Οι «κινητοποιήσεις»  είναι συγκεκριμένες και απαιτούν χρόνια εξειδίκευσης.

Το «κρακ» στις αρθρώσεις που κάνουν μερικοί άνθρωποι, δεν αποτελεί «κινητοποίηση».