Ναι.

Ο φυσικοθεραπευτής σας σίγουρα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην χειρουργημένη περιοχή της σπονδυλικής στήλης.