Εξαιρετικά δύσκολο.

Μια φυσικοθεραπευτική «κινητοποίηση» έχει πρόθεση να μετατρέψει έναν μη κινητικό σπόνδυλο σε κινητικό, διοχετεύοντας σωστή ποσότητα ενέργειας στο συγκεκριμένο σημείο, με συγκεκριμένη γωνία, στο σωστό χρόνο.