Όχι.

Μόνο οι “περιορισμένες” αρθρώσεις δέχονται θεραπεία.

Αυτό επιτρέπει στους αδύνατους μύες και συνδέσμους να σταθεροποιήσουν την περιοχή και να θεραπευτούν.