Πρόκειται για σπάνια περίπτωση.

Είναι πιο πιθανό ένας παρακείμενος σπόνδυλος να ενοχλεί, να τεντώνει, να τρίβει ή να ερεθίζει ένα νεύρο, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία ανάμεσα σε εγκέφαλο και σώμα.

Το αποτέλεσμα είναι νοσώδεις αλλαγές σε όργανα και ιστούς που συνδέονται με τα επηρεασμένα νεύρα.