Με τον όρο σπονδυλολίσθηση αναφερόμαστε σε μια πληθώρα προβλημάτων.

Ο δίσκος είναι ένα μαλακό σύστημα «ανάρτησης» που συγκρατεί ένα ζελεδοειδές υλικό με έναν ινώδη εξωτερικό δακτύλιο.

Ένας δίσκος δεν μπορεί να ολισθήσει εξαιτίας της επαφής του με τους σπονδύλους άνω και κάτω απ’ αυτόν.

Ένας δίσκος μπορεί να διογκωθεί, να σχιστεί, να δημιουργήσει κήλη, να λεπτύνει, να στεγνώσει και να καταρρεύσει.