Ναι .

Όλοι οι ασθενείς βελτιώνονται από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες και επανέρχονται στην καθημερινότητα τους ασυμπτωματικοί.

Ολοκληρώνοντας το προγραμμα αποκατάστασης μας θα είσαι καλύτερα από ποτέ.

Πιο αργή πρόοδο έχουν όσοι αμελούν και καθυστερούν να ζητήσουν βοήθεια από τους ειδικούς.

Η μεθοδολογία θεραπειας και αποκαταστασης που ακολουθούμε είναι εμφανώς διαφορετική από τη απαρχαιωμενη προσέγγιση της καθημερινής θεραπείας χωρίς μεθοδολογία και εξατομικευμένο  προγραμμα αποκατάστασης.

Στηρίζουμε τη συστηματική και ολιστική φυσικοθεραπεία ακόμα και μετά τη βελτίωση του ασθενή προλαμβάνοντας την υποτροπή και ενισχύοντας την καθολική αποκατάσταση.

Η συμβολή μας είναι καθοριστική και τα αποτελέσματα θεματικά.