Ναι.

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι κινητοποιήσεις είναι (100 φορές) πιο ασφαλείς από την επαναλαμβανόμενη χρόνια χρήση παυσίπονων.

Η φυσικοθεραπεία είναι ασφαλές μέσο θεραπείας.