Το λεμφικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την προστασία και την άμυνα του οργανισμού αφού απομακρύνει μέσω της λέμφου τα άχρηστα και νεκρά κύτταρα . Η συνηθέστερη πάθηση του λεμφικού συστήματος είναι το λεμφοίδημα. Δημιουργείται δηλαδή πρήξιμο μέσα στους ιστούς λόγω κακής κυκλοφορίας του λεμφικού υγρού. Το λεμφοίδημα είναι συνήθως μεταχειρουργική επιπλοκή μετά από επεμβάσεις αφαίρεσης όγκου στην περιοχή των μαστών ( μαστεκτομή) και αφαίρεσης όγκου στους όρχεις ή στον προστάτη.

Η κλινική εικόνα ενός ασθενή με λεμφοίδημα είναι:

  • Το οίδημα του πάσχοντος άκρου
  • Η κυτταρίτιδα της περιοχής. Ως κυτταρίτιδα ορίζουμε την πάθηση του δέρματος, όπου το δέρμα εκτός από πρησμένο είναι και ερυθρό με εμφανή τα τριχοειδή αγγεία.
  • Αίσθηση βάρους στο πάσχον άκρο

Ο ασθενής μετά από μια επέμβαση όπου υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί λεμφοίδημα καλό είναι να έρθει σε επαφή με εξειδικευμένο φυσιοθεραπευτή για να ενημερωθεί και να προλάβει την εξέλιξη του.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του λεμφοιδήματος περιλαμβάνει:

  • Σωστή αξιολόγηση της πάθησης με συνεχείς μετρήσεις του οιδήματος του πάσχοντος άκρου
  • Περίδεση του άκρου με ελαστικό επίδεσμο
  • Τοποθέτηση kinisiotaping για την απορρόφηση του οιδήματος και την καλύτερη κυκλοφορία της λέμφου
  • Λεμφικό μασάζ για την απομάκρυνση του οιδήματος και την απελευθέρωση της περιοχής
  • Εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων για την καλύτερη κινητικότητα του άκρου
  • Σωστή επαναφορά του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητες του